Spotkanie rzemieślniczej Grupy Wyszehradzkiej

Grupa Wyszehradzka – forum współpracy organizacji rzemiosła z Polski, Słowacji, Węgier i Czech – zbierze się 25 marca 2010 roku w słowackim Trenczynie.

Spotkanie odbędzie się przy okazji targów branży kamieniarskiej oraz wystawy promującej rzemiosło wśród młodzieży.

Propagowanie rzemiosła jako drogi zawodowej będzie jednym z tematów posiedzenia Grupy Wyszehradzkiej. Ponadto, uczestnicy spotkania omówią kwestie kryzysu gospodarczego i jego wpływu na MŚP, ekonomicznej kondycji rzemieślników oraz trudności kamieniarzy związanych z konkurencją chińskiego importu.

ZRP będzie reprezentowany przez Zastępcę Prezesa Tadeusza Klisia, Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Macieja Prószyńskiego oraz Głównego Specjalistę ds. Promocji i Informacji Marcina Kałuskiego.