Rzeczpospolita: Polscy pracodawcy nadal są mało elastyczni

Zapraszamy do lektury artykułu w „Rzeczpospolitej” na temat stosowania przez przedsiębiorców z sektora MŚP elastycznych form zatrudnienia.

Chociaż o elastycznych formach zatrudnienia mówi się w naszym kraju już od jakiegoś czasu, to z ich stosowaniem bywa bardzo różnie. Według statystyk średni czas pracy w jednej firmie wynosi w Polsce ponad 12 lat. Dla większości pracodawców i pracowników koncepcja flexicurity, czyli równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem, to nadal egzotyka. Firmy w prawdzie wprowadzają elastyczne formy zatrudnienia (np. umowy czasowe), ale niechętnie przyjmują elastyczne formy organizacji.

– Dla pracodawców najważniejsze są elastyczne formy zatrudnienia dostosowane do szybko zmieniających się warunków w gospodarce – ocenia Izabela Opęchowska ze Związku Rzemiosła Polskiego, koordynator projektu  „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy i system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”

Projekt  promuje w sektorze MŚP koncepcję flexicurity podczas spotkań informacyjnych w całej Polsce. Uczestnicy seminariów poznają cztery filary koncepcji flexicurity. Polega ona jednak  nie tylko na elastycznych formach zatrudnienia.

– To także aktywna polityka rynku pracy i kształcenie ustawiczne, w które mogą się włączyć nasze firmy. Zachęcamy je, by zgłaszały do urzędów pracy jakich pracowników będą potrzebować. To pomogłoby dopasować do potrzeb pracodawców szkolenia dla bezrobotnych i unikać sytuacji, gdy w małej miejscowości, gdzie był jeden kantor, zorganizowano dla 21 bezrobotnych kurs z prowadzenia kantoru – mówi Izabela Opęchowska.

Więcej: rp.pl
14.03.2012
Anita Błaszczak
LINK