Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2012

Związek Rzemiosła Polskiego jest ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją pracodawców.  W ramach projektu „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje cykl 26 szkoleń na terenie całej Polski. Celem Projektu jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego pracodawców (właścicieli) i pracowników kadry zarządzającej oraz menedżerskiej reprezentujących sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podniesienie poziomu wiedzy, kwalifikacji i świadomości w obszarze public relations i komunikacji.

Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy wykonawcy usług restauracyjno-hotelarskich wraz z wynajmem sali konferencyjnej w Warszawie. W związku z dużą liczbą ofert niespełniających wszystkich kryteriów, zapraszamy do składania ofert również wykonawców usług restauracyjno-hotelarskich w promieniu 40 km od Warszawy do realizacji szkolenia w terminie 18-20.04.2012 r.

 W spotkaniu uczestniczyć będą ok. 23 osoby.

Oferty proszę przesłać  e-mailem na adres: biuro@pr4msp.pl  lub  faksem na nr 22 50 44 274. Konieczne jest również wypełnienie załącznika o braku powiązań (oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych). Oferty bez tego załącznika nie będą brane pod uwagę. Osoba do kontaktu: Patrycja Pawoniak, adres e-mail: biuro@pr4msp.pl, tel. 22 50 44 274

Termin składania oferty: 29.03.2012 do godziny 16:00
Oferty przesłane po terminie nie będą podlegać ocenie.

W załączniku pełna treść zapytania ofertowego
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych: LINK