Rzeczpospolita: Podatek będzie można zapłacić kartą i w kasie

„Pojawi się nowy sposób płacenia podatków od nieruchomości, psów i środków transportu. A małe firmy w urzędzie skarbowym rozliczą się gotówką. Planowane są nowe sposoby zapłaty podatków. Ministerstwo Finansów wpisało je do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, która wkrótce trafi pod obrady rządu po konsultacjach międzyresortowych. Niestety, nowe rozwiązania już teraz budzą wątpliwości” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„Możliwe będzie uiszczenie podatku za psa, od nieruchomości czy od środka transportu (np. od ciężarówek, autobusów) przy użyciu karty płatniczej. W tej chwili takie podatki lokalne można zapłacić wyłącznie przelewem lub przekazem pocztowym, a tylko w niektórych gminach – w kasie urzędu”.

„Komentuje Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Nikt z nami nie konsultował przygotowywanych rozwiązań nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa. Prawdopodobnie i tym razem będzie tak, że projekt dostaniemy parę godzin przed upływem terminu na zajęcie stanowiska, a wtedy trudno dogłębnie przeanalizować proponowane zmiany”.