Rzeczpospolita: Na co jeszcze mogą liczyć firmy w tym roku

 „W zeszłym tygodniu opublikowano najnowszą wersję harmonogramu naboru wniosków w programie „Innowacyjna gospodarka”. Wynika z niego, że już w najbliższych miesiącach przedsiębiorcy po raz kolejny będą mogli starać się o dotacje”

„Innowacyjna gospodarka” jest sztandarowym programem współfinansowanym z funduszy unijnych skierowanym na rozwój przedsiębiorstw. Zawiera kilkanaście działań, z których można dostać pieniądze na różnorodne projekty. Dzięki nim firmy mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, późniejszą ochronę ich wyników w postaci np. patentów oraz wdrażanie ich od produkcji. Wspierane są także bezpośrednie inwestycje. Dofinansowanie można uzyskać na przygotowanie planu takiego rozwoju, a także jego późniejszą realizacje, np. poprzez wyjazdy na targi międzynarodowe lub zagraniczne misje. Jest także coś dla firm planujących zintegrowanie swoich systemów informatycznych np. z firmami współpracującymi. Program IG daje także szanse firmom młodym, takim, które działają nie dłużej niż 12 miesięcy, a pragną wprowadzić i rozwijać tzw. e-usługi.”
 

„Niektóre nowe konkursy rusza jeszcze w tym roku. Można więc już myśleć o przygotowaniu wniosków o dotacje. Tym bardziej, że przygotowanie dokumentów na dobrym poziomie, gwarantuje przejście oceny formalnej i dającym realne szanse na uzyskanie dotacji, wymaga czasu. Kto pierwszy złoży wniosek, ma większe szanse na zdobycie dotacji. Szczególnie, że niektóre konkursy prowadzone są w taki sposób, że wprawdzie oznaczona jest data początkowa i końcowa przyjmowania wniosków, ale regulamin konkursu zezwala na jego wcześniejsze zamknięcie, jeżeli wartość złożonych wniosków przekroczy wyznaczony budżet.”
 

„Warto również przypomnieć, że część konkursów, które zostały ogłoszone w pierwszej połowie roku, nadal jest otwartych. Przykładowo nabór wniosków prowadzony jest w ramach działania 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”. Konkurs trwa od 23 lutego i zostanie zakończony z chwilą wyczerpania alokacji albo z końcem tego roku. Podobnie jest z poddziałaniem 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”, dla którego nabór wniosków rozpoczął się 25 maja.”

 

Michał Kołtuniak
Rzeczpospolita