Jak zdobyć dyplom PIP

 

 

Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników, za sprawą programu PIP mają szansę zwiększyć bezpieczeństwo własne i pracowników.
 
Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała program, którego celem jest zachęcenie pracodawców do samodzielnego zapoznania się z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy oraz dostosowania do niego swoich zakładów.
Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących zakłady usługowe i produkcyjne, z których działalnością wiążą się zagrożenia zdrowotne i zawodowe oraz gdzie sami mogą wykonywać zadania służby bhp.
Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.
Więcej informacji w załączniku.