Rzeczpospolita: Księgowy skarg i zażaleń

Przedsiębiorcy mają trudności ze znalezieniem kompetentnego księgowego. Jak czytamy w dodatku do „Rzeczpospolitej” biura księgowe, które prowadzą rozliczenia firm często popełniają nawet oczywiste błędy.

Nieprawidłowe prowadzenie księgowości prowadzi często do trudności w urzędach skarbowych. Przedsiębiorcy muszą wytłumaczyć się z prostych błędów rachunkowych lub nie zaksięgowania faktur.

Elżbieta Lutow, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego zaznacza również, że część osób prowadzących działalność nie jest świadoma swoich praw.– Nie wiedza, że jeśli ponieśli straty w wyniku niekompetencji lub zaniechania księgowego, mogą wystąpić na drogę cywilną. W większości przypadków chodzi o niewielkie kwoty. Przedsiębiorca woli więc znaleźć innego księgowego niż wdawać się w spór z biurem – mówi. Takie podejście prowadzi jednak do poczucia bezkarności niekompetentnych księgowych.

Więcej:rp.pl
9.12.2014
Monika Pogroszewska
LINK