Prezydent podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ordynacji podatkowej

– Zasada uczciwego płacenia podatków to cnota obywatelska, o którą trzeba zabiegać, kształtować, a także egzekwować –powiedział  Prezydent Komorowski podpisując we wtorek w Belwederze projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej.

 Nowością projektu jest wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości  na korzyść podatników w procesie wydawania decyzji podatkowych i wyroków sądowych. Inne proponowane zmiany dotyczą m.in.: przedawnienia podatkowego oraz ograniczenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.

Prezydent zaznaczył, że pomysłodawcom projektu zależało, aby funkcjonowała zasada, że to państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa; że urzędy skarbowe są dla płatników, a nie odwrotnie.- Wszyscy wiemy, że zasada uczciwego płacenia podatków to niewątpliwie cnota obywatelska, o którą trzeba zabiegać, którą trzeba kształtować, a także egzekwować – przekonywał prezydent.

– W praworządnym państwie nie może być tak, że za błędy w prawie, za luki, za niejasności, za różnego rodzaju mankamenty, słabości ponosi odpowiedzialność obywatel i że skutki tych niejasnych, niedoskonałych regulacji są przerzucane na podatnika – podkreślił prezydent.

Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. W zapisach znalazła się także propozycja, żeby nie narażać podatnika, przedsiębiorcy na ekonomiczną ruinę przez zajęcie jego majątku tylko dlatego, że urzędowi nie starczyło ustawowego czasu na rozstrzygnięcie kwestii.Kolejne to m.in.:wprowadzenie fakultatywności składania uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej czy uchylenie obowiązków administracyjnych związanych z „korektą kosztów” w podatkach dochodowych.
 

Właśnie uchylenie przepisów o  obowiązkowej korekcie kosztów, w przypadku opóźnień w zapłacie za otrzymane towary i uslugi, to jeden z ważniejszych wniosków zgłaszanych przez ostatnie dwa lata przez Związek Rzemiosła Polskiego. Wcześniej ZRP przekazywał Kancelarii Prezydenta satnowisko w tej sparwie.  Jak dotąd tylko projekt nowelizacji zainicjowany przez Prezydenta RP podjął ten problem, proponując uchylenie tego przepisu. Pozostałe zmiany, przede wszystkim w zakresie ordynacji podatkowej są zdecydowanie korzystne dla przedsiębiorców i Związek na pewno udzieli im  poparcia  w toku dalszych prac legislacyjnych.
Więcej: LINK