Rzeczpospolita: Kolejna Szansa dla małych firm działających w sieci.

„Ogromne zainteresowanie dotacjami na rozwój usług elektronicznych ze strony mikro- i małych firm sprawiło, że już w lipcu ruszy kolejny nabór wniosków, chociaż początkowo był zaplanowany na sierpień.
Poprzedni konkurs do tzw. działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” programu „Innowacyjna gospodarka” odbył się w marcu tego roku. Trwał od drugiego do piątego dnia tego miesiąca. Dlaczego tak krótko? Już w pierwszym dniu naboru wniosków ich wartość przekroczyła dostępny budżet (ok. 141 mln zł.). W sumie na konkurs napłynęły 822 wnioski na łączną kwotę blisko 500 mln zł.
Na co te dotacje…
Dlatego właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni dla tego działania rolę tzw. instytucji przewodniczącej, oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zdecydowały o przyspieszeniu terminu kolejnego konkursu. Początkowo miał się on odbyć w sierpniu. Teraz najprawdopodobniej zostanie przesunięty, a najbliższe wnioski będą przyjmowane już od 13 lipca. Również tym razem należy się liczyć z zamknięciem konkursu w ciągu kilku dni. Dlatego każdy, kto chce zawalczyć o dotacje, musi już teraz przygotowywać wniosek.(…)
… i dla kogo
Działanie 8.1 PO IG ogranicza krąg tzw. beneficjentów, czyli osób, które mogą ubiegać się o wsparcie. Przede wszystkim jest zastrzeżone dla mikro- i małych. Przypomnijmy, że są to te podmioty, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, a ich obrót i/lub bilans roczny nie przekraczają10 mln euro (mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają poniżej 10 osób i mają obrót oraz bilans poniżej 2 mln euro). To jednak nie wszystko. – informuje Rzeczpospolita.
Dotacje mogą trafić tylko do nowych firm. Chodzi tu o podmioty, w przypadku, których od dnia rejestracji (rozpoczęcia działalności) nie minął jeszcze rok.”

Michał Kołtuniak

Rzeczpospolita