Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej

W dniu 23 czerwca 2009 roku, na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia rządowych projektów ustaw dot. działań antykryzysowych rozpatrywano m.in. projekt zmiany ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych zakładający poszerzenie zakresu zwolnień od podatku w zakresie świadczeń przyznawanych pracownikom i finansowanych z funduszu socjalnego lub funduszy związkowych.

 

Podkomisja opowiedziała się za rozwiązaniami, popieranymi przez Związek Rzemiosła Polskiego, znajdującymi się w wersji projektu ustawy przedłożonej przez rząd, tj. za wprowadzeniem zwolnienia od podatku – dla środków pieniężnych wydatkowanych na cele socjalne, a nie bonów czy talonów towarowych.

 

Jak podkreślono w wystąpieniu Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, które zostało zaprezentowane Podkomisji przez przedstawiciela ZRP – Elżbietę Lutow – rozwiązanie popierane przez ZRP nie preferuje żadnej grupy dostawców i stwarza większe szanse, że część zakupów za otrzymane pieniądze pracownicy dokonają w drobnym handlu, firmach branży spożywczej, a także turystki i rekreacji.

 

W wystąpieniu ZRP ponowiono także postulat o rozważenie zasadniczych zmian w tych przepisach, idących w kierunku zwolnienia od podatku świadczeń socjalnych na cele socjalne a nie tylko finansowanych z funduszy socjalnych i związkowych.