Rzeczpospolita: Firmy będą krócej wypłacać chorobowe

„Osobom, które ukończyły 50 lat, pracodawcy będą płacić jedynie za pierwsze 14 dni zwolnienia lekarskiego. Kobiety, które długo chorują podczas ciąży, nie muszą się już ubiegać o świadczenia rehabilitacyjne. Ten rok przynosi korzystne dla ubezpieczonych zmiany w zasiłkach chorobowych i macierzyńskich”.

„Pracodawcy krócej będą płacili za czas choroby pracownikom po 50. roku życia. Dziś finansują tzw. wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 33 dni trwającego 182 dni okresu zasiłkowego. Po zmianie przepisów zapłacą tylko za pierwsze 14 dni. Od 15. dnia wypłatę przejmie ZUS. – To pozytywna zmiana, ale wolelibyśmy, aby dotyczyła ona wszystkich pracowników, a nie tylko tych po pięćdziesiątce. Zwłaszcza że starsi, paradoksalnie, korzystają ze zwolnień rzadziej niż młodsi – twierdzi Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich. Jej zdaniem w dłuższej perspektywie zmiana ta może zachęcić do zatrudniania starszych osób”.

Opinia: Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Zmiany w ubezpieczeniach oceniamy jako wyraz zaufania do przedsiębiorców. To właśnie takie działania tworzą pozytywny klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Cieszy zwłaszcza plan skrócenia okresu wyczekiwania w wypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, co postulowaliśmy od 10 lat. Skrócenie tego czasu o połowę da gwarancję, szczególnie młodym, że będą mogli skorzystać ze świadczeń ZUS – chorobowych lub macierzyńskich. Zachęci też do korzystania z tego ubezpieczenia. Zmiana jest korzystna także dla tych, którzy zdecydują się zawiesić działalność na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Po odwieszeniu już po trzech miesiącach odprowadzania składek (a nie dopiero po sześciu) będą mogli w razie choroby liczyć na zasiłek.

Więcej: Rzeczpospolita

Magdalena Januszewska
13.01.2009