Chcesz założyć firmę? Szukasz środków na start? „ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM”

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, iż od 2 stycznia 2009 roku rozpoczęła realizację projektu „Zostań swoim szefem” w ramach umowy partnerskiej z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. – Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten realizowany jest na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego przy współpracy z ośmioma regionalnymi ośrodkami wspierającymi przedsiębiorczość, zlokalizowanymi w różnych powiatach.

O pomoc w ramach tego działania mogą się ubiegać wszystkie osoby fizyczne, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu. W szczególności jednak wspierane będą osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby do 25 roku życia, niepełnosprawni, osoby po 45 roku życia oraz mieszkańcy obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tyś, którzy chcą podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.

Proces rekrutacji będzie dwustopniowy:
– 1 etap – przesłanie formularza rekrutacyjnego,
– 2 etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami.

Więcej informacji uzyskać pod adresem: pokl.lipno@izbarzem.pl, tel: 054 287 24 86.