Rzeczpospolita: Elektroniczne faktury już od przyszłego roku

„Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany, które mają fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorczości. Zgodnie z projektowanym paragrafem 3 rozporządzenia faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem zapewnienia autentyczności ich pochodzenia i integralności treści” – czytamy w dzienniku.

„Projekt spełnia powtarzane od wielu lat postulaty przedsiębiorców. Jest szansa, że pozwoli to upowszechnić elektroniczny obrót fakturami, co przyniesie gigantyczne oszczędności”.

 

„Brzmienie proponowanych przepisów wskazuje, że nie powinno być przeszkód, by przedsiębiorca uwzględnił dokument przesłany e-mailem, np. w formie PDF i wydrukowany. Niewiadoma stanowi jedynie to, jak przepisy, które mówią o pewności, co do tożsamości mogą być zinterpretowane w przyszłości przez organy podatkowe”.

 

„Dotychczas dużą przeszkodą w upowszechnianiu elektronicznej wymiany faktur był wymóg, by przechowywano je w takiej samej formie, w jakiej je przesłano. Teraz przedsiębiorcy będą mogli wybrać, w jaki sposób archiwizować te dokumenty, np., na dysku komputera lub w papierowej bazie danych”- podaje Rzeczpospolita.

 

Więcej:rp.pl/prawo
9-10 października 2010