Rzeczpospolita: Duże ryzyko prywatyzacyjne

W dzisiejszej Rzeczpospolitej czytamy, że „wydatki i dochody zaplanowane w projekcie budżetu na przyszły rok „pozostawiają wiele do życzenia” a deficyt budżetowy i dług publiczny budzi głęboki niepokój”.

„To wspólna opinia na temat rządowych propozycji budżetu na 2010 rok, jaka przedstawiły organizacje przedsiębiorców skupione w Trójstronnej Komisji.”

„Ich zdaniem rząd przyjął ostrożne założenia dotyczące wzrostu PKB oraz inflacji, ale w świetle doświadczeń z tegorocznym budżetem oraz w związku z wciąż dużą niepewnością dotyczącą gospodarki światowej, taka ostrożność jest uzasadniona – uważają Business Centre Club, Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek rzemiosła Polskiego.”

„Ich zdaniem ryzykowne jest oparcie finansowania znacznej części deficytu na przychodach z prywatyzacji, bo niepowodzenie takiego planu oznacza przekroczenie przez dług publiczny progu 55 proc. PKB stałoby się faktem. A i bez tego przekroczenia proponowany bardzo duży deficyt sektora finansów publicznych w 2010 r. i przez kilka następnych lat zagraża perspektywom wzrostu gospodarczego. – uważają przedsiębiorcy.”

Więcej: Rzeczpospolita

aft
25.09.2009
Rzeczpospolita