Rzeczpospolita: Duże obietnice, mozolna realizacja

„Zbyt duże znaczenie przypisuje się problemom biurokratycznym towarzyszącym przedsiębiorczości, a zbyt mało tworzeniu warunków ekonomicznych sprzyjających działalności firm” – mówi w Rzeczpospolitej ekspert ZRP Anna Oręziak.

„Przedsiębiorcy i organizacje pracodawców wystawiają dość mierne noty związane ze zmniejszaniem biurokracji. Ich zdaniem niewiele się zmieniło w ciągu ostatniego roku. Najwięcej biurokracji jest w prawie pracy i w podatkach.”

„Firmy, poradzą sobie jednak nawet z biurokracją, jeśli rząd stworzy im warunki ekonomiczne do rozwoju: tanie i dostępne kredyty, ograniczenie wysokości opłat z tytułu wieczystego użytkowania, zalew towarów z rynków wschodnich. Nadal jednak pozostaje problem ciągłych zmian prawa i wysoki stopień jego skomplikowania – uważa Anna Oręziak, ekspert ZRP.”

„Jej zdaniem zbyt duże znaczenie przypisuje się problemom biurokratycznym towarzyszącym przedsiębiorczości, a zbyt mało tworzeniu warunków ekonomicznych sprzyjających działalności firm. Jako negatywne przykłady podaje wysokie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania czy zbyt małą racjonalność pomocy finansowej ze środków unijnych. – Dla małych firm najpoważniejszą barierą są rosnące koszty funkcjonowania, w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie, czynsze za lokale komunalne, opłaty medialne – wymienia ekspert ZRP.”

Więcej: rp.pl
Aleksandra Fandrejewska i Anna Ogonowska-Rejer
28.12.2010
LINK