Najcenniejsza jest inwestycja w ludzi

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Brzegu realizował w okresie lipiec-grudzień 2010 roku projekt „Kapitał Ludzki – najcenniejsza inwestycja. Doskonalenie kompetencji z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w firmach rzemieślniczych powiatu brzeskiego”.

Projekt został realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo w przedsiębiorstwach” i był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu był rozwój kompetencji menedżerskich z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w 9 mikro i MŚP (w tym 2 średnich przedsiębiorstwach) z terenu Powiatu Brzeskiego poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności menedżerskich ich 11 pracowników (w tym 8 kobiet, 6 osób wieku 45+ i 2 niepełnosprawnych).

Idea projektu powstała na bazie obserwacji lokalnego rynku. Cech w Brzegu zauważył bowiem, że procesy przemian gospodarczych zachodzące w województwie opolskim wymuszają potrzebę przygotowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) na nowe uwarunkowania i możliwość elastycznego reagowania na zjawiska gospodarcze, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Rok 2009 przypomniał nam, że jesteśmy małym trybikiem w machinie globalnej gospodarki, a kluczem do przetrwania w warunkach spowolnienia gospodarczego jest sprawne zarządzanie.

Dlatego Cech w Brzegu, który działa na rzecz przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości, założył sobie ambitny cel, aby wspomóc rozwój pracowników firm powiatu brzeskiego, a tym samym dążyć do rozwoju przedsiębiorczości w tym regionie, poprzez podwyższenie kwalifikacji pracowników i właścicieli/współwłaścicieli firm w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Więcej informacji: LINK