Rzeczpospolita: Dialog społeczny w nowej formule

Szanse na wznowienie prac Komisji Trójstronnej na razie są nikłe. Zmiany formuły dialogu chcą związki zawodowe i pracodawcy. Zdaniem związkowców komisja trójstronna wyczerpała się strukturalnie, na dodatek strona rządowa nie pełniła w niej roli partnera, lecz instytucji narzucającej swoje rozwiązania. Takiej roli rządu w komisji sprzeciwiają się również pracodawcy, chcieliby by komisja uniezależniła się od rządu i żeby zdanie partnerów społecznych miało większe znaczenie.

Jak podaje Rzeczpospolita pomimo, że pracodawcy również opowiadają się za zmianą formuły Komisji, to przyczyny tych zmian różnią się od związkowych. Zgodni są natomiast w krytyce polityki rządu w kwestii zamrożenia środków Funduszu Pracy, czy zanegowanych przez rząd ustaleń w sprawie ustawy antykryzysowej.
Wicej:
rp.pl
Anna Cieślak-Wróblewska
14.10.2013
LINK