W Ministerstwie Gospodarki – konferencja poświęconą innowacjom społecznym

Rola innowacji społecznych we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym to główny temat konferencji, która odbędzie się 25 października 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Tematyka konferencji została podzielona na trzy panele dyskusyjne. Będą one poświęcone wielowymiarowości innowacji społecznych, ich efektywnemu wdrażaniu, a także skutecznemu dotarciu do adresatów innowacji.
Wykłady inauguracyjne na temat roli biznesu we współczesnej gospodarce, wyzwań społeczno-gospodarczych najbliższych dekad, znaczenia innowacji społecznych w nowoczesnej ekonomii rynkowej wygłoszą prof. dr hab. Witold Orłowski oraz prof. Anna Olejniczuk-Merta.

Więcej: LINK: