Rzeczpospolita: Biznes o wielu głosach

„W Polsce jest około 1000 organizacji biznesowych – policzyła „Rz” Część firm należy nawet do kilku. Zamiast zwiększać ich skuteczność, powoduje to chaos. Co trzecia firma w Polsce należy do jednej lub kilku organizacji przedsiębiorców. Tych jest, jak policzyliśmy, ok. 1000. Firmy i małe organizacje chętnie się zrzeszają, bo wydaje im się, iż tak skuteczniej będą wywierać naciski na administrację. Teraz oprócz tej samorządowej i rządowej doszła jeszcze machina wspólnotowa. Często też firmy powołują nowe organizacje, gdy nie umieją się porozumieć w branży czy w regionie” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„– Ktoś policzył, że w kraju jest ok. 3 tys. fundacji, stowarzyszeń, organizacji wspierających region czy powiat, do których należą przedsiębiorcy – mówi Andrzej Szumowski, wiceprezes spółki Wyborowa SA. – Takie rozproszenie reprezentacji jest dalekie od obyczajów europejskich. I nie sprzyja temu, by ekipy rządzące poważnie traktowały biznes. Politycy wykorzystują to rozdrobnienie”.

„Największe krajowe, jak Krajowa Izba Gospodarcza czy Związek Rzemiosła Polskiego, zrzeszają ponad 100 różnych organizacji. Do PKPP Lewiatan należy 56 związków branżowych i regionalnych oraz 14 firm, a Konfederacja Pracodawców Polskich skupia 30 regionalnych i branżowych związków pracodawców oraz pojedyncze firmy”.