Lista zawodów, w których odbywa się nauka w zakładach rzemieślniczych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zawodów, w których można zawierać umowy o pracę z uczniami w celu przygotowania zawodowego, na stronie kliknij opublikowaliśmy listę zawodów, w których odbywa się nauka w zakładach rzemieślniczych.
Szczegóły dotyczące zawierania umów z uczniami można uzyskać w macierzystych cechach i wydziałach oświaty izb rzemieślniczych.