Rzeczpospolita: Biznes chce jawnego lobbingu
W dzisiejszej Rzeczpospolitej czytamy apel organizacji biznesowych do strony rządowej. „Tworzenie aktów prawnych musi być jak najbardziej przejrzyste. Dużo większą rolę powinny też w nim odgrywać organizacje biznesowe i obywatelskie” – pisze gazeta rzeczpospolita.


„Takie postulaty legislacyjne zgłasza Kongres Przedsiębiorczości skupiający najważniejsze polskie organizacje przedsiębiorców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, Lewiatana, Konfederację Pracodawców Polskich, Krajową Izbę Gospodarczą, międzynarodowe izby handlowe działające nad Wisłą.”


„Przedsiębiorcy chcą zmienić działania podkomisji sejmowych, w których odbywa się – zwłaszcza w wypadku bardziej skomplikowanych ustaw – najważniejsza część pracy legislacyjnej i zapadają najważniejsze decyzje.”


Więcej: Rzeczpospolita

Michał Kosiarski

20.10.2009

Rzeczpospolita