RMUA – mniej formalności

ZRP w liście do Ministra Lecha Czapli, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu poparł propozycję zmian dotycząca sporządzania przez pracodawców raportów RMUA. Zmiany miałyby obejmować możliwość sporządzania dokumentów w trybie kwartalnym, a nie jak do tej pory, miesięcznym. ZRP uważa, że jest to dobre rozwiązanie, które zmniejszy obowiązki administracyjne pracodawców.

Jednocześnie Związek podkreślił, że zmiana ta ma sens tylko wtedy, gdy w programie „Płatnik” wprowadzona zostanie dodatkowa funkcja umożliwiająca sporządzanie raportów kwartalnych z podziałem na poszczególne miesiące oraz, że pracownicy będą mogli korzystać z takich raportów, jako zaświadczeń w placówkach służby zdrowia.

Szczegółowe informacje w załączniku.