Rzeczpospolita: „Biznes chce jawnego lobbingu”

„Tworzenie aktów prawnych musi być jak najbardziej przejrzyste. Dużo większą rolę powinny też w nim odgrywać organizacje biznesowe i obywatelskie. Takie postulaty legislacyjne zgłasza Kongres Przedsiębiorczości skupiający najważniejsze polskie organizacje przedsiębiorców.” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„Eksperci kongresu apelują do rządu o zmiany w przepisach o tworzeniu prawa, zwłaszcza w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (DzU z 2005 r. nr 169, poz. 1414 ze zm.).”
 
„Przedsiębiorcy chcą zmienić działania podkomisji sejmowych, w których odbywa się – zwłaszcza w wypadku bardziej skomplikowanych ustaw – najważniejsza część pracy legislacyjnej i zapadają ważne decyzje. Tymczasem podkomisje nie są protokołowane, nie wiadomo więc, kto zgłasza poprawki, wprowadza zmiany i w czyim interesie to robi. Paradoksem, zdaniem kongresu, jest też to, że w podkomisjach uczestniczy cała masa różnych ekspertów, a nie mają tam prawa wstępu oficjalnie zarejestrowani lobbiści.”

Więcej: rp.pl

Michał Kosiarski

20.10.2009

LINK