Konferencja pt. „Rozwój branży piekarsko-cukierniczej z wykorzystaniem funduszy promocji”

Obowiązująca od 1 lipca 2009 r. ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych otwiera nowe możliwości rozwoju branży m.in. dzięki wykorzystaniu środków unijnych. Niezbędna jest do tego wiedza na temat dostępnych funduszy oraz większa aktywność przedstawicieli branży piekarsko-cukierniczej. Od wielu miesięcy prowadzona jest dyskusja, którą można podsumować następująco: jeśli branża piekarska chce być postrzegana jako partner i ważny dział branży zbożowej i przetworów zbożowych to musi bezwzględnie zaktywizować działalność swoich przedstawicieli na forum ogólnopolskim.

Poświęcona temu będzie III Konferencja Piekarska pt. „Rozwój branży piekarsko-cukierniczej z wykorzystaniem funduszy promocji” organizowana przez redakcję „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego” oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Konferencja odbędzie się 16 listopada br.

O sprawach związanych z możliwościami uzyskania wsparcia i warunkach, jakie trzeba spełniać będą mówić m.in. przedstawiciele Biura Promocji Żywności Agencji Rynku Rolnego. Gorąco zapraszamy środowisko młynarzy do udziału i dyskusji w konferencji.

Szczegółowe informacje w załączniku.