Rzeczpospolita: Aktywne matki zyskają na ubezpieczeniu

W dzisiejszej Rzeczpospolitej czytamy, że „kobiety, które dorabiają podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie muszą już opłacać obowiązkowo składek z prowadzenia własnej firmy”.

„To najważniejsza zmiana, jaką przynosi wchodząca dziś w życie ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (DzU nr 71, poz. 609)”.

„Jeśli osoba na urlopie macierzyńskim (ze stosunku pracy) prowadzi działalność pozarolniczą lub współpracuje przy niej, pracuje chałupniczo, na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia, to będzie ubezpieczona z tytułu zasiłku macierzyńskiego”.

„Podobnie ubezpieczenie obejmuje odpłatną pracę więźnia na podstawie skierowania, a także osoby duchowne. Dotychczas było odwrotnie. Teraz z tego drugiego tytułu można się będzie ubezpieczyć dobrowolnie. Gdy młoda matka zacznie dorabiać na drugą umowę o pracę, to będzie ubezpieczona i z racji zasiłku, i z tej umowy. Podwójnie ubezpieczeni będą także spółdzielcy rolniczy i celnicy”.

„Dla dorabiających na wychowawczym zasady się nie zmieniają, co oznacza, że kobieta „wypadnie” z ubezpieczenia z tytułu przebywania na urlopie, a będzie obowiązkowo ubezpieczona z tego drugiego tytułu, czyli np. ze zlecenia”.

„Spraw tych przybyło zwłaszcza po kontrolach ZUS, który zaczął – nieraz po kilku latach – domagać się zwrotu składek wraz z odsetkami od matek, które na macierzyńskim lub wychowawczym prowadziły własną firmę. Ustawa wprowadza abolicję składkową, a jednocześnie porządkuje sytuację ubezpieczeniową matek, które działały gospodarczo od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r.”

„Kto prowadził firmę na macierzyńskim i składek nie odprowadził, ten może liczyć na ich umorzenie wraz z odsetkami. Kto zapłacił – może je odzyskać, z tym że ewentualna nadpłata będzie najpierw zaliczana na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań”.

„Inaczej jest z prowadzeniem firmy na wychowawczym. Kto składki z niej uiścił, ten ich nie odzyska. Może liczyć na zwrot ewentualnych odsetek. A kto nie zapłacił, ma prawo do abolicji całkowitej, czyli umorzenia i składek, i odsetek”.

„Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego:

Dobrze, że reguły ubezpieczeń dla dorabiających matek stają się bardziej przejrzyste. Nowe przepisy wraz z obowiązującymi od niedawna regułami zawieszania działalności gospodarczej zaczynają tworzyć logiczną całość. Ułatwią podejmowanie decyzji co do ukształtowania swojej sytuacji ubezpieczeniowej. Dla prowadzącego działalność nie ma nic gorszego, niż dowiedzieć się o zobowiązaniach sprzed kilku lat, do tego z odsetkami. Cieszy więc także wsteczne uregulowanie prawnych obowiązków osób, które w takiej sytuacji się znalazły. Cieszy, mimo że w wypadku kobiet dorabiających na wychowawczych jest to rozwiązanie kontrowersyjne”.

Więcej: Rzeczpospolita

Magdalena Januszewska
01.09.2009