Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców gościem rzemiosła

Rzemiosło w obliczu wyzwań trzeciego dziesięciolecia XXI wieku, strategia Związku Rzemiosła Polskiego, nowe zadania rzemiosła po zmianie ustawy o rzemiośle oraz współpraca z Państwową Inspekcją Pracy i Ochotniczymi Hufcami Pracy to tematy, które stały się kanwą spotkania informacyjno-konsultacyjnego promującego dialog społeczny i prace Rady Dialogu Społecznego, zorganizowanego przez ZRP w dniach 13-14 listopada 2019 r.

W trójgłosie z ekspertami ZRP, Rzecznikiem MŚP A. Abramowiczem, przedstawicielami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Głównego Inspektora Pracy, przedstawiciele izb rzemieślniczych omówili kluczowe dla rzemiosła kwestie wynikające z ostatnich zmian w prawie oraz wyzwania na przyszłość.

Dialog będzie kontynuowany podczas kolejnego spotkania zaplanowanego w grudniu br.