Konferencja Prawo i bezpieczeństwo techniczne – przemysł i maszyny

W środę 18 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Rozwoju odbędzie się konferencja pod tytułem Prawo i bezpieczeństwo techniczne – przemysł i maszyny. Wydarzenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców i ich przedstawicieli, nadzoru rynku oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką. Podczas spotkania przedstawiona zostanie także kwestia rewizji dyrektywy maszynowej oraz plany działań Komisji Europejskiej w związku z tymi zmianami, maszyny w przemyśle 4.0, zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo systemów sterowania, a także kwestie omawiane na grupach roboczych przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej na: https://bit.ly/35nCi75

PROGRAM

ZAPROSZENIE