Ryzyko walutowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa. Szkolenie w Olsztynie

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wraz z Domem Maklerskim TMS Brokers S.A. zapraszają na szkolenie pt. „Ryzyko walutowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa”, które odbędzie się 14 czerwca w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji.

Transakcje dokonywane w walucie obcej wiążą się z występowaniem ryzyka kursowego. Ryzykiem tym można nie tylko odpowiednio zarządzać, ale także niemal uniezależnić swój wynik finansowy od wpływu wahań rynku walutowego. Podczas spotkania eksperci, zajmujący się na co dzień współpracą z przedsiębiorstwami w zakresie minimalizowania ryzyka, zaprezentują jak skutecznie identyfikować ryzyko i jak sobie z nim radzić za pomocą prostych metod i narzędzi analizy rynku.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego.

Więcej: http://www.een.org.pl/index.php/inne-seminaria/articles/szkolenie-pt-ryzyko-walutowe-w-miedzynarodowej-dzialalnosci-przedsiebiorstwa-14-czerwca-2018-r-olsztyn.html