Przedstawiciele ZRP w RDS i ich współpracownicy o konsultacjach społecznych

Realizując Program prac Rady Dialogu Społecznego na 2018 r., Związek Rzemiosła Polskiego w dniach 23-24 maja 2018 r. zorganizował kolejne spotkanie promujące dialog społeczny.

Przedstawiciele ZRP w RDS oraz ich współpracownicy dyskutowali o zadaniach ZRP w RDS, sposobie organizacji pracy w RDS oraz konsultacjach społecznych z udziałem partnerów społecznych. Gościem spotkania był przedstawiciel NSZZ Solidarność, pan Mateusz Szymański, który podzielił się doświadczeniami swojej organizacji w tym zakresie.

W części warsztatowej omówiono m.in. propozycję Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczącą uwidaczniania informacji o uprawnieniach do wykonywania zawodu w CEIDG (w przypadku rzemiosła – informacji o dyplomach mistrzowskich i świadectwach czeladniczych) w ramach instrumentów realizacyjnych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak również koncepcję zmian w sposobie organizacji egzaminu czeladniczego zaproponowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej:info www