Ekspansja na rynki wschodzące: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kanada, Indie. Seminarium dla MŚP

5 czerwca Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje seminarium dla firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną, w szczególności systemem zamówień publicznych stworzonym przez organizatorów EXPO i możliwościami dla polskich MSP, które on stwarza. Druga część seminarium poświęcona będzie możliwościom ekspansji na rynek kanadyjski i indyjski. Rejestracja na oba wydarzenia jest oddzielna, poprzez wypełnienie formularzy zgłoszeniowych w poniższych linkach.

– I część http://www3.paiz.gov.pl/konferencje/?seminarium_EXPO  ,

– II część http://www3.paiz.gov.pl/konferencje/?seminarium_rynki_wschodzace

Wiecej: http://www.een.org.pl/index.php/inne-seminaria/articles/ekspansja-na-rynki-wschodzace-zea-kanada-indie.html