Rynki zagraniczne – platforma informacji o normach w Chinach

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają wystarczających środków oraz napotykają bariery językowe, jeśli chodzi o uzyskiwanie informacji na temat norm obowiązujących w Chinach.

W cel wyjścia naprzeciw temu problemowi Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna do spraw Przedsiębiorstw i Przemysłu), EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), Europejskie Organizacje Normalizacyjne CEN/CENELEC/ETSI oraz Urząd ds. Normalizacji Chin (SAC) podpisali 20 stycznia 2010 r. w Brukseli Memorandum Zrozumienia, uzgadniając stworzenie specjalnej dwubiegunowej Platformy Informacji dla przedsiębiorców: europejskich zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Chinach i przedsiębiorców chińskich zainteresowanych działalnością gospodarcza na terenie Unii Europejskiej.

Za pomocą platformy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje na temat norm europejskich i/lub chińskich, które już weszły w życie lub są na etapie przygotowań.

Platforma dostarczać będzie informacji dotyczących czterech obszarów: ochrona środowiska, branża elektryczna, przemysł maszynowy, sprzęt medyczny. Zakres ten może ulec rozszerzeniu, jeśli będzie to konieczne. Europejską częścią platformy zarządzać będą europejskie instytucje normalizacyjne: CEN, CENELEC i ETSI, natomiast chińską SAC. Większość informacji będzie dostępna w dwóch wersjach językowych: angielskiej i chińskiej.

Usługę planuje się udostępnić w drugim kwartale 2010. Podstawowe informacje opublikowane zostały na obecnym etapie w formie przewodnika, pod adresami: www.eu-china-standards.eu lub www.eu-china-standards.cn.