Informacja na temat stanu realizacji ustawy antykryzysowej

22 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Nie objęła ona jednak wszystkich postulatów partnerów społecznych.

Większa część postulatów partnerów społecznych dotyczących walki z kryzysem znalazła już swoje odzwierciedlenie w konkretnych, obowiązujących aktach prawnych. Część antykryzysowych zapisów wymaga jednak poprawek bądź uzupełnień. Dlatego planuje się powołać w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych doraźny zespół monitorujący wykonanie przepisów ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu.

Więcej:

Rozwiązania antykryzysowe dla pracodawców i pracowników – informacja ZRP

Komentarz do ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125 poz. 1035) – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej