„Rynek zamówień publicznych ONZ w zasięgu polskich firm” .Seminarium w Gdańsku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości oraz Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zapraszają udziału w seminarium „Rynek zamówień publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zasięgu polskich firm”. Seminarium odbędzie się 1 marca br. w Gdańsku. 

 

Uczestnicy zapoznają się z możliwościami udziału w rynku zamówień publicznych systemu Narodów Zjednoczonych, którego wartość przekracza 17 mld USD rocznie. Dowiedzą się też o możliwości wsparcia udzielanego w tym zakresie. 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Więcej: LINK