Już 4 akty prawne czekają na wasze opinie. Dołącz do dyskusji!

Nie pozwólmy, żeby w procedowanym prawie zabrakło głosu środowiska rzemiosła.Dlatego zachęcamy przedsiębiorców i pracowników organizacji rzemiosła do opiniowania aktów prawnych, które zamieszczamy na stronie projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego”, realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego. Wejście w poszczególne akty prawne możliwe jest przez baner – „Monitorowanie prawa gospodarczego – dołącz do dyskusji”, zamieszczony na stronie głównej www.zrp.pl nad aktualnościami.
 
Każda sugestia, każdy wpis może przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego warto wejść na tę stronę i dodać swój komentarz. Wszystkie wpisy będą podstawą do sporządzenia zewnętrznej ekspertyzy, którą przekażemy do odpowiednich ministerstw, do kancelarii Premiera i Prezydenta.
 
W tej chwili można dołączyć do dyskusji pod następującymi aktami prawnymi:
– projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;
– projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów;
– projekt ustawy o wspieraniu inwestycji;
– projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
 
Liczymy na głosy wszystkich tych, którzy chcą przyjaznego prawa dla przedsiębiorców, w myśl zasady nic o nas bez nas.