Pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zaproszenie do współpracy wyszło ze strony Ministra Adama Abramowicza podczas lutowej wizyty w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, kiedy był on gościem specjalnym Zarządu ZRP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowiska rzemieślniczego z całej Polski.

Zespół odniósł się do poruszanych na lutowym spotkaniu problemów (czytaj: https://bit.ly/2E0RVW1). Jeden z postulatów branży piekarniczej – wprowadzenia zmian w oznakowaniu pieczywa – został przyjęty przez biuro Rzecznika. Przypomnijmy, że obecnie nie ma obowiązku informowania konsumentów o jakości sprzedawanego pieczywa, szczególnie tego sprzedawanego luzem. Pieczywo poddane procesowi mrożenia, pieczone z zamrożonego ciasta, zawierające dodatki chemiczne lub konserwanty nie powinno być sprzedawane jako świeże. Tymczasem w dużych supermarketach jest ono właśnie tak sprzedawane. Pragniemy, aby wzorem zmian wprowadzonych we Włoszech, wprowadzić obowiązek oznaczania pieczywa jako: świeże, czyli pieczone w wyniku ciągłego procesu (od momentu wyrobienia ciasta do sprzedaży pieczywa nie może upłynąć więcej niż 72 godziny) oraz bez konserwantów i dodatków chemicznych, oraz konserwowane lub o przedłużonej trwałości, czyli pieczywo poddane procesowi mrożenia, pieczone z zamrożonego ciasta, zawierające konserwanty i dodatki chemiczne. Wprowadzenie nowych regulacji będzie być może wymagało zmiany samej definicji pieczywa.

Nowym tematem przedstawionym na spotkaniu były problemy towarzyszące likwidacji użytkowania wieczystego, w tym konsekwencje dla przedsiębiorców (zasadność podlegania przepisom o pomocy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, w tym budynkach wielorodzinnych). Jeżeli w lokalu mieszkalnym zarejestrowana jest działalność gospodarcza, to lokal zostanie znany za wykorzystywany do działalności gospodarczej i przekształcenie gruntu musi odbywać się z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej. Jeżeli okazałoby się, że pomoc publiczna wynikająca z zastosowania ulgi przekroczy limit dozwolonej pomocy de minimis (200 tys. euro), wówczas będzie zastosowana dopłata do wysokości rynkowej nieruchomości. Zdaniem ZRP przepisy te mogą być nadinterpretowane. Wykorzystywanie części lokalu mieszkalnego do prowadzenia działalności nie powoduje bowiem, że taki lokal traci cechy lokalu mieszkalnego i stanowi lokal przedsiębiorcy. Sprawa zostanie przekazana do działu prawnego biura Rzecznika MŚP, który wystąpi o interpretację ogólną lub objaśnienie do odpowiedniego organu.

Drugim nowym tematem wprowadzonym do obrad były nieprawidłowości towarzyszące wypłatom dotacji z urzędów pracy dla osób bezrobotnych na utworzenie miejsca pracy w formie własnej działalności gospodarczej. Środowisko przedsiębiorców nie ocenia tego dobrze, ponieważ większość założonych w ten sposób jednoosobowych działalności funkcjonuje tylko w okresie, w którym przysługuje ulgowa stawka ZUS, czyli maksymalnie do dwóch lat. Stanowi to nieuczciwą konkurencję wobec małych, rzetelnie pracujących zakładów. W niektórych przypadkach pojawiają się patologie – wsparty dotacją przedsiębiorca po zamknięciu firmy zmienia miejsce zamieszkania i stara się o pieniądze w innym urzędzie pracy lub o dotacje występuje inny członek rodziny. Nie ma nad tym kontroli, a urzędy nie są w stanie wyegzekwować zwrotu dotacji, nawet w sytuacji, gdy firma zostaje zamknięta po kilku miesiącach działalności. Wśród dotychczasowych propozycji zmiany tej sytuacji pojawił się m.in. pomysł przedłużenia obowiązkowego prowadzenia firmy do lat 5.

Na spotkaniu Rzecznik MŚP zobowiązał się również do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nierealizowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe wytycznych KNF z 2015 roku w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Dodatkowo branża motoryzacyjna otrzymała zapewnienie, że w przypadku ewentualnego wznowienia prac nad projektem ustawy proponującej wprowadzenie zakazu cesji odszkodowań, Rzecznik poprze postulaty branży motoryzacyjnej.

Kolejne spotkanie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła przewidziane jest na czerwiec br.