Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako organizator wydarzenia, oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, jako Partner merytoryczny wydarzenia, zapraszamy do udziału w SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH dot. wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów pt. „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”.

Spotkania odbędą się w dniach:

  • 6 maja 2019 roku o godz. 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim (ul. Wolności 10). Formularz rezerwacyjny: https://bit.ly/2XII8Mj
  • 7 maja 2019 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (ul. Papieża Jana Pawła II 9/10). Formularz rezerwacyjny: https://bit.ly/2Vsvcg8

W trakcie spotkań uczestnicy poznają:

1. Ofertę wsparcia dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • przygotowanie i wdrożenie technologii oraz faza inwestycyjna,
  • Prezentacja instrumentu STEP.

2. Ofertę wsparcia dla firm z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.
3. RODO dla przedsiębiorcy.
4. Instrumenty Finansowe UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorców w Wielkopolsce.

Po części seminaryjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkania są organizowane we współpracy z: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego/ Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Przemysłowo-Handlową Południowej Wielkopolski oraz Starostwem Powiatowym w Gnieźnie.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dodatkowych można pisać na: spotkaniaregionalne@miir.gov.pl

Więcej o Instrumentach Finansowych Programów Unii Europejskiej na: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl [1]