Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 25/04/2019

Opinia ZRP na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał do konsultacji pismo wraz z projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym, przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozporządzenie to jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 105 ust. 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Ustawa ta powstała w  związku z zagrożeniami związanymi z postępującym niżem demograficznym co w przyszłości będzie prowadzić do obciążenia polskiego systemu emerytalnego, a tym samym pogorszenia się standardów życiowych przyszłych emerytów. Powstały program ma wyjść naprzeciw przedstawionym problemom. Wg. minister finansów stworzono prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego osób po ukończeniu 60 roku życia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią opinii ZRP na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych: https://bit.ly/2IIOYhx

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018