Ruszył nabór do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” 2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 17 rozpoczęło nabór praktyk do największego w Polsce przeglądu CSR – Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. 

Na główną część Raportu składają się działania i inicjatywy firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji w raporcie znalazło się ponad 1000 przykładów dobrych praktyk. Do raportu można zgłaszać zarówno nowe, jak i istniejące już inicjatywy i praktyki. Pierwsze to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane w 2018 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2018 roku. Dzięki obecności w raporcie firmy zyskują dodatkowe, bardzo ważne dla świata CSR w Polsce, miejsce prezentacji, komunikacji działań społecznych, środowiskowych czy dotyczących ładu organizacyjnego.

Zgłoszone inicjatywy i praktyki zostaną pogrupowane w Raporcie na 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Wymieniona w raporcie firma dołącza do grona organizacji upowszechniających w Polsce działania społeczne, środowiskowe czy też dotyczące ładu organizacyjnego. Raport jest szeroko dystrybuowany do biznesu, mediów, administracji publicznej, studentów i wykładowców czy organizacji pozarządowych. W ten sposób firma może swoimi praktykami inspirować kolejne podmioty, stwarzając szansę na nawiązanie współpracy. Zyskuje dodatkową okazję do prezentacji oraz komunikacji jej osiągnięć w dziedzinie CSR.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosi raport podczas konferencji 28 marca 2019 roku. Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostaną firmy, których działania znalazły się w raporcie. Spotkanie będzie okazją do rozpoczęcia komunikacji o zakwalifikowaniu praktyk firmy do największego w Polsce przeglądu odpowiedzialnego biznesu.

Zgłoszenia działań realizowanych przez firmy w 2018 roku odbywać się będą do 9 stycznia 2019 roku poprzez formularz.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu