Rola informacji rynkowej dla prawidłowego funkcjonowania rynków rolno-spożywczych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Krajową Radą Izb Rolniczych oraz Związkiem Polskie Mięso zapraszają na wideokonferencję pt. „Rola informacji rynkowej dla prawidłowego funkcjonowania rynków rolno-spożywczych”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 marca br o godz. 10:00, online z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Aby wziąć udział w konferencji należy w dniu wydarzenia kliknąć link: Link_do_Konferencji_MRiRW_31_03_2021

Konferencja jest skierowana do wszystkich uczestników rynku rolno-spożywczego, dla których informacja rynkowa stanowi istotny element prowadzonej działalności. Ma ona również na celu zwrócenie uwagi na aspekt wzmocnienia tzw. „przejrzystości rynku” i zmniejszenie asymetrii informacyjnej w całym łańcuchu dostaw żywności.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz program konferencji znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-na-wideokonferencje-rola-informacji-rynkowej-dla-prawidlowego-funkcjonowania-rynkow-rolno-spozywczych