Rozpoczęły się konsultacje w sprawie Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez promowanie i rozwijanie polityki innowacyjności (także eko-innowacyjności), ułatwianie im dostępu do kapitału, zachęcanie ich do wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, tworzenie regionalnych centrów wspomagania działalności gospodarczej, promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii. W latach 2007-2013 Program ramowy CIP korzystał z budżetu w wysokości 3,621 mld euro.

W obecnej edycji Program ramowy CIP składa się z trzech programów operacyjnych:
– Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) – koncentruje się na zapewnieniu MŚP dostępu do kapitału (poprzez fundusze typu venture capital lub udzielanie instytucjom kredytowym gwarancji finansowych) oraz wsparciu przedsiębiorców za pośrednictwem Punktów Kontaktowych sieci Enterprise Europe Network.
– Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP), którego głównym celem jest promowanie i współfinansowanie projektów wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych m.in. w sferze publicznej.
– Inteligentna energia – program dla Europy (IEE), który zgodnie z założeniami współfinansuje programy inwestycyjne w dziedzinie zrównoważonej energii oraz szkolenia z zakresu efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii prowadzone w sektorze budownictwa.

Konsultacje publiczne zostały uruchomione w celu zebrania opinii i uwag przedsiębiorców oraz przedstawicieli grup interesu na temat nowej edycji Programu CIP, m.in. dotyczących rozszerzania Programu o nowe zakresy tematyczne (np. finansowania z budżetu Programu klastrów gospodarczych). Przygotowany przez Komisję Europejską kwestionariusz (dostępny wyłącznie w angielskiej wersji językowej) należy wypełnić on-line najpóźniej do 4 lutego 2011 roku pod adresem: LINK
 
Konsultacjom publicznym on-line w sprawie Programu ramowego CIP będzie towarzyszyć konferencja, która odbędzie się 25 stycznia 2011 roku w Brukseli. Program konferencji i informacje praktyczne powinny pojawić się wkrótce na stronie: LINK