Równość Szans Płci – Ankieta o współpracy z jednostkami administracji rządowej

Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza on-line, który jest pierwszym elementem, z całego pakietu wsparcia kierowanego do sieci Pełnomocników oraz Koordynatorów ds. Równego Traktowania w projekcie Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci.

Celem kwestionariusza jest zebranie opinii na temat możliwości i przestrzeni do współpracy z jednostkami administracji rządowej (ministerstwa, urzędy wojewódzkie), w zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz równego traktowania. Ankieta jest anonimowa, wszystkie zebrane dane są poufne i zgodnie z ochroną danych osobowych, nie mogą być nikomu udostępniane.

Aby wypełnić kwestionariusz, proszę wejść na podany link:

https://ankieta.pbs.pl/RownoscNGO.pg?LP=718259478

Wypełnienie kwestionariusza zajmie maksymalnie 15 minut. Tu nie ma dobrych, ani złych odpowiedzi, prosimy o spontaniczne, szczere odpowiedzi.   

W każdym momencie można przerwać i wrócić do wypełniania kwestionariusza w dogodniejszym momencie. Ostateczny termin udziału w ankiecie to 16 sierpnia 2019 roku.