Informacja ws. ulg w opłatach za zgłoszenia ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych

W następstwie webinarium zorganizowanego w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z udziałem Prezes Urzędu Patentowego RP, Związku Rzemiosła Polskiego i przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła,  wobec przeznaczenia przez Fundusz SME Fund 20 milionów Euro na pomoc dla MŚP w maksymalizowaniu aktywów w zakresie własności  intelektualnej, przedstawiamy informację w sprawie możliwości uzyskania znaczących zniżek w opłatach za zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Badania EUIPO wskazują, iż jedynie 9% wszystkich unijnych MŚP chroni prawa własności przemysłowej, tymczasem  przedsiębiorstwa, które zarejestrowały swoje prawa, uzyskują blisko o jedną trzecią więcej przychodów w na jednego pracownika niż̇ w MŚP, które tego nie dokonały.

W ramach programu bonów własności intelektualnej dla MŚP, firmy aplikujące o uzyskanie ochrony znaku towarowego lub wzoru  przemysłowego uzyskają zniżkę w opłatach zgłoszeniowych w wysokości 50% do wysokości maksymalnie 1500 EUR na przedsiębiorstwo. Nowy program jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw MŚP. Inicjatywa ta prowadzona jest w ramach programu Ideas Powered for Business w EUIPO i stanowi cześć planu działania dotyczącego własności intelektualnej opracowanego przez Komisję Europejską. Realizowana jest we współpracy z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej UE. UE jest zdecydowana wspierać́ MŚP w odrabianiu strat spowodowanych pandemią COVID-19, gdyż znaczna cześć́ naszego przyszłego rozwoju gospodarczego i dobrobytu zależy od sukcesu innowacyjnych i dynamicznych MŚP, w tym start-upów. Wspieranie MŚP w zabezpieczaniu praw własności intelektualnej stanowi ważny element misji EUIPO, a także zadań́ jego partnerów, krajowych i regionalnych urzędów ds. własności intelektualnej w UE.

Aby skorzystać z tej formy dofinansowania należy złożyć wniosek poprzez stronę EUIPO, a po otrzymaniu potwierdzenia dokonać zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP, by następnie, przy dopełnieniu minimalnych formalności, można ubiegać się o refundację. Uwaga: obecna runda aplikacyjna (okno zgłoszeniowe) na składanie wniosków trwa do 31 marca, kolejna, trwająca jeden miesiąc runda otworzy się w maju.

Informacje praktyczne dotyczące złożenia wniosku dostępne są na stronie www Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) po kliknięciu na: 50% zniżki na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów /żółta żarówka/
pod linkiem:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund#application-fees

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest zdecentralizowaną agencją UE z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Zarządza rejestracją znaków towarowych Unii Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW); oba zapewniają̨ ochronnę własności intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich UE. EUIPO prowadzi również̇ współpracę z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej UE.

Dodatkowo podajemy koordynaty Urzędu Patentowego RP
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa (kod pocztowy dla przesyłek kurierskich: 00-608 Warszawa), Strona internetowa: www.uprp.gov.pl/pl

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej: 22 579 05 55
Godziny pracy Urzędu Patentowego poniedziałki – piątki: 8:00-16:00