Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 01/10/2019

REYMONTY ROZDANE

W dniu 1 października 2019 r. rozstrzygnięta została XVIII edycja Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta.

Po ośmiu latach Związek Rzemiosła Polskiego powrócił do chlubnej tradycji przyznawania Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta. Uroczystość pozwoliła nie tylko na przypomnienie laureatów poprzednich edycji Reymontów, wśród których znaleźli się tak wybitni twórcy jak ks. Jan Twardowski, Julia Hartwig, Olga Tokarczuk, Józef Hen, Zygmunt Kubiak, Ryszard Kapuściński czy Tadeusz Różewicz, ale również była okazją do wyróżnienia kolejnych pisarzy, poetów i propagatorów kultury, których twórczość realnie zmienia oblicze polskiej literatury i kultury.

Od 2019 r. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Całokształt twórczości, Dzieło literackie oraz Działalność okołoliteracką. Począwszy od VIII edycji w ramach Konkursu Jury Nagrody wyróżnia również przedstawicieli środowiska rzemieślniczego. Laureatami są utalentowani rzemieślnicy pióra, rzemieślnicy – artyści mający na tym polu wybitne osiągnięcia, a także animatorzy i sponsorzy kultury. Ustanowione w 1994 roku wyróżnienie dla twórców literatury i kultury upamiętnia postać Noblisty Władysława St. Reymonta, który, zanim poświęcił się literaturze, uczył się rzemiosła krawieckiego w murach Pałacu Chodkiewiczów przy ulicy Miodowej.

***

Laureaci XVIII edycji Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta

NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI

Piotr Wojciechowski

NAGRODA ZA DZIEŁO LITERACKIE

Wacław Sadkowski

NAGRODA ZA DZIAŁALNOŚĆ OKOŁOLITERACKĄ

Aldona Borowicz-Tchórzewska

NAGRODA SPECJALNA

Piotr Tengowski

***

W 2019 r. kandydatów do Nagrody zgłaszali Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego oraz instytucje prowadzące działalność wydawniczą. Nominowani zostali:

NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI

Józef Baran - Wielokrotnie nagradzany poeta, przywiązany do języka, kultury, tradycji i historii Polski, którego twórczość stała się inspiracją dla wielu piosenkarzy i kompozytorów. Nominowany przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków.

Janusz Drzewucki - Krytyk literacki, prozaik, poeta, redaktor miesięcznika „Twórczość” oraz przewodniczący jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Nominowany przez Magazyn Literacki KSIĄŻKI.

Wiesław Myśliwski - Jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, dwukrotnie uhonorowany literacką Nagrodą NIKE, którego książki przetłumaczono na wiele języków. Nominowany przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Małgorzata Szejnert - Pisarka, dziennikarka, współzałożycielka „Gazety Wyborczej” oraz opiekunka i mentorka najwybitniejszych polskich reporterów młodego pokolenia. Nominowana przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Piotr Wojciechowski - Prozaik, poeta, reżyser i krytyk filmowy. Od ponad pół wieku zaskakuje czytelników książkami, które zmuszają do myślenia, stawiając nieustannie pytanie – jaka jest relacja pomiędzy światem, który kreuje, a rzeczywistością. Nominowany przez Oficynę Wydawniczą Volumen.

NAGRODA ZA DZIEŁO LITERACKIE

„La petite mort” Waldemara Bawołka - Książka nominowana przez Wydawnictwo Nisza

„Lekcje u Różewicza. Teksty krytycznoliterackie i osobiste” Janusza Drzewuckiego - Książka nominowana przez Magazyn Literacki KSIĄŻKI

„Komeda. Osobiste życie jazzu” Magdaleny Grzebałtowskiej - Książka nominowana przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

„Pogrom 1905” Wacława Holewińskiego - Książka nominowana przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oraz Wydawnictwo Zysk i S-ka

„Aleja Włókniarek” Marty Madejskiej - Książka nominowana przez Wydawnictwo Czarne

„Basso continuo” Jarosława Mikołajewskiego - Tomik poezji nominowany przez Wydawnictwo Literackie

„Latawiec z betonu” Moniki Milewskiej - Książka nominowana przez Wydawnictwo Mando

„Cegiełki i inne opowiadania” Jana Krzysztofa Piaseckiego - Książka nominowana przez Bibliotekę Analiz

„Ktoś taki jak ty (Spowiedź bastarda wieku XX)” Wacława Sadkowskiego - Książka nominowana przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich

„Olanda” Rafała Wojasińskiego - Książka nominowana przez Wydawnictwo Nisza

„Spotkanie w słowie. O Twórczości Karola Wojtyły” Zofii Zarębianki - Książka nominowana przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków

NAGRODA ZA DZIAŁALNOŚĆ OKOŁOLITERACKĄ

Beata Szymańska-Aleksandrowicz - Profesor filozofii, eseistka i poetka. Autorka książek filozoficznych oraz wielu tomików poezji, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nominowana przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków.

Aldona Borowicz-Tchórzewska - Ceniona poetka i eseistka, popularyzatorka literatury współczesnej, organizatorka Warszawskich Jesieni Poezji oraz wieczorów literackich w Domu Literatury. Nominowana przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich.

Dawid Jung - Promotor czytelnictwa, organizator spotkań literackich i ogólnopolskich konkursów, redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”. Nominowany przez Zeszyty Poetyckie.

NAGRODA SPECJALNA I WYRÓŻNIENIA DLA ŚRODOWISKA RZEMIEŚLNICZEGO

ks. Piotr Brząkalik - Kaznodzieja, rekolekcjonista, autor felietonów, współtwórca audycji radiowych oraz współorganizator ogólnopolskiej kampanii „Prowadzę jestem trzeźwy”. Nominowany za działalność literacką przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Wacław Napierała - Mistrz stolarz oraz autor książek historycznych. Aktywny rzemieślnik, który obok pracy zawodowej uczestniczy w życiu samorządowym rzemiosła oraz lokalnej społeczności. Nominowany za działalność literacką przez Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdeneckich w Międzychodzie.

Jadwiga Marzec - Mistrz tapicer, pedagog, autorka tekstów dla dzieci i dorosłych. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Zawodowego. W swojej działalności artystycznej promuje środowisko rzemieślnicze i jego organizacje. Nominowana za książkę „Marzenia nie liczą lat” przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Piotr Tengowski - Mistrz cukiernik, który w imponującym dziele wydanym w 130-tą rocznicę powstania Cechu, ukazuje rolę rzemiosła sądeckiego w kilkusetletniej historii miasta i regionu. Nominowany za książkę „Dzieje rzemiosła nowosądeckiego”przez Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu.


Organizatorem Nagrody jest Związek Rzemiosła Polskiego, który sponsoruje wybitną twórczość literacką. Nagrody przyznaje Jury, w skład, którego wchodzą pisarze – laureaci Nagrody, Prezydium Zarządu ZRP i szefowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów Polskich. Jury przewodniczy prezes Związku Rzemiosła Polskiego lub desygnowana przez niego osoba.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018