Reprezentatywność wczoraj i dziś

W poniedziałek, 3 czerwca w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się konferencja – „Reprezentatywność wczoraj i dziś”. W spotkaniu uczestniczył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz, przedstawiciele partnerów społecznych, izb rzemieślniczych oraz środowiska naukowego.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i opinii w zakresie reprezentatywności, a dokładnie możliwości wprowadzenia nowych zasad uzyskiwania reprezentatywności, na wszystkich poziomach dialogu społecznego.

Minister w swoim wystąpieniu podkreślał konieczność wzmocnienia dialogu społecznego, bo tylko przy autentycznym dialogu można dojść do porozumienia w tak istotnej kwestii jaką jest reprezentatywność.

Natomiast Prezes ZRP Jerzy Bartnik mówił o możliwościach, jakie daje dialog społeczny. Na koniec spotkania Agata Oklińska, zastępca Dyrektora z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego resortu pracy przedstawiła propozycje zmian w zasadach reprezentatywności na poziomie centralnym i zakładu pracy, opracowywane przez ministerstwo. Propozycje ciągle wzbudzają wiele kontrowersji , co było widoczne podczas dyskusji uczestnikó konferencji.

Więcej: LINK