Rekomendacje dla międzyinstytucjonalnych negocjacji dotyczących regulacji w sprawie wspólnych przepisów w polityce spójności: priorytet dla partnerstwa

Ze względu na toczące się negocjacje w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy w polityce spójności, Europejska Unia Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SMEUnited), zaniepokojona potrzebami małych i średnich przedsiębiorców w regionach, przedstawiła „Rekomendacje dla międzyinstytucjonalnych negocjacji dotyczących regulacji w sprawie wspólnych przepisów w polityce spójności: priorytet dla partnerstwa”.

SMEUnited dostrzega wielką wagę rzeczywistego partnerstwa, wiedząc, że powodzenie różnych programów będzie zależeć od ustanowienia rzeczywistego zaangażowania podmiotów gospodarczych i społecznych w formie „wielopoziomowego i wielostronnego zarządzania” gwarantującego, że decyzje będą podejmowane w drodze rzeczywistych konsultacji i porozumienia między partnerami publicznymi i prywatnymi. Priorytet partnerstwa przyniesie korzyści MŚP w regionach i gospodarce oraz społeczeństwu w Europie.

„Rekomendacje dla międzyinstytucjonalnych negocjacji dotyczących regulacji w sprawie wspólnych przepisów w polityce spójności: priorytet dla partnerstwa”

Wersja w jęz. angielskim: https://bit.ly/2Y9XaMh

Wersja w jęz. polskim: https://bit.ly/2Tr6Yh3