Raport „Mikrofirmy pod lupą”

Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 47 proc. mikrofirm ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą.

W marcu 2019 roku Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił raport „Mikrofirmy pod lupą”, w którym stara się odpowiedzieć na pytania, jak mikroprzedsiębiorstwa radzą sobie na polskim rynku, jakie są ich potrzeby i co ogranicza ich działalność. Z badań wynika, że 47 proc. przedsiębiorców co najmniej dobrze ocenia swoją sytuację.

Respondenci ocenili sześć głównych barier utrudniających funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstwom. Najbardziej negatywnie zostały ocenione wysokie podatki oraz inne obciążenia finansowe. Aż 69 proc. badanych widzi w nich główną przeszkodę w swobodnym rozwoju firmy. Kolejne przeszkody to rosnące koszty zatrudnienia pracowników (66 proc.), konkurencja ze strony przedsiębiorstw krajowych (59 proc.), trudności w pozyskaniu nowych pracowników (53 proc.), konkurencja ze strony krajowych  przedsiębiorstw funkcjonujących w szarej strefie za istotną barierę (53 proc. badanych) oraz niestabilność przepisów prawa gospodarczego (52 proc.)

Grupę największych optymistów stanowią tzw. zadowoleni, czyli najczęściej osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zajmujące się usługami biznesowymi, o stosunkowo niewielkim stażu na rynku (do 5 lat) i z rocznymi obrotami do 100 tys. zł. Zadowoleni stanowili 28 proc. badanych mikroprzedsiębiorstw.

Najmniej zadowoloną grupę stanowią tzw. malkontenci, czyli głównie spółki zajmujące się handlem, transportem, budownictwem oraz przetwórstwem przemysłowym. Przeciętny staż rynkowy tych firm to 5-10 lat. Zróżnicowany przedmiot działalności powoduje różnice w wysokości rocznych obrotów, które najczęściej mieszczą się w granicach 100-500 tys., a w przypadku większych przedsiębiorstw realizowany obrót przekracza 500 tys.

RAPORT MIKROFIRMY POD LUPĄ