Rejestrację popularnego wzoru można unieważnić

„Duże firmy monopolizują rynek, zastrzegając na wyłączność popularne wzory przemysłowe” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Rośnie liczba postępowań o unieważnienie znaków towarowych zarejestrowanych przez Urząd Patentowy. Przedsiębiorcy używający popularne i od dawna wykorzystywane symbole czują się bowiem pokrzywdzeni zastrzeganiem go przez konkurentów.”

„– Powszechną praktyką dużych firm, które dysponują znacznymi zasobami finansowymi, przeznaczonymi na promocję i ochronę własności przemysłowej, jest zgłaszanie i rejestrowanie wszystkich możliwych wariantów, nawet tych, które nie są później używane – mówi Robert Jarzynka, wspólnik w Kancelarii Prawno-Patentowej Jarzynka i Wspólnicy, wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.”

„Działania takie mają na celu nie tylko maksymalne zabezpieczenie swoich praw, ale także blokowanie konkurencji swobodnego dostępu do rynku.”

„– Lawinowe zastrzeganie wzorów towarowych przez wielkie firmy można zauważyć także w branży złotniczo-jubilerskiej – mówi Janusz Kowalski, przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego.”

„I dodaje, że zdarzają się sytuacje, gdy potężne koncerny monopolizują rynek także w inny sposób. Zatrudniają miejscowych jubilerów, z którymi współpracę rozwiązują zaraz po tym, gdy własny wzór jubilerski zgłoszą z zastrzeżeniem, że może z niego korzystać także korporacja.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
Agnieszka Bobowska
Daria Stojak
21.04.2010
LINK