Realizacja programów 2014-2020 na 22 października

Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 22 października. złożono 66 561 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 415,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 257,0 mld zł.

Do tego czasu. podpisano z beneficjentami 24 392 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 138,6 mld zł.