Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Konferencja

W Urzędzie Rady Ministrów odbyła się konferencja zorganizowana przez szefa kancelarii, Beatę Kempę oraz Małgorzatę Stręciwilk, prezesa UZP. Tematem debaty były dotychczasowe wyniki stosowania nowych zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, które są jedną z inicjatyw Rządu służących wzmocnieniu poszanowania praw pracowniczych i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Administracja rządowa coraz częściej stosuje klauzule społeczne w zamówieniach publicznych do promowania zasady godnej pracy, w tym zatrudniania na podstawie umów o pracę. W ten sposób wspiera także integrację społeczną grup zagrożonych przez wykluczenie społeczne. O postępie świadczy znaczący wzrost w 2016 r. liczby umów o udzielenie zamówienia publicznego, w których wykorzystano klauzule społeczne (1855 umów w 2016 r. wobec 438 w 2015 r.).Związek Rzemiosła Polskiego był uczestnikiem konferencji.
Więcej: LINK