Realizacja programów 2014-2020 na 11 lutego 2018 r.

Z danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 11 lutego 2018 r. złożono 75 150 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 473,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 292,9 mld zł.
 
Do tego okresu podpisano z beneficjentami 31 632 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 174,1 mld zł.